♥UČÍME SE HÁČKOVAT

  DÍL PRVNÍ

Potřebujete pomoc,poradit.....chcete se naučit háčkovat a nevíte jak nato?
Tak se začtěte......vezměte bavlnku,háček posaďte se a půjdeme pěkně od začátku.
I já jsem se podle toho kdysi učila......materiál použitý je starý skoro 35.let.Mám ho uschovaný a teď se s vámi o něj podělím.
Tak a jdeme pěkně od začátku.Toto je první díl.

Začínáme háčkovat
Základem  k vytvoření různých háčkovaných technik je nahození,a tím vytvořená smyčka.
Základními prvky háčkování obyčejného je řetízkové oko,pevné oko,krátký a dlouhý sloupek.
Mimo to jsou ještě ozdobné techniky,jako vícekrát nahazovaný sloupek,pikotka, křížový sloupek,pecička a síťové háčkování.

Držení háčku
Háček vezmeme do pravé ruky tak,aby jeho konec procházel pod sevřenými prsty.Ukazováčkem a palcem jej držíme nahoře pod zobáčkem tak,aby jeho špička směřovala dolů.Při každém nahození,nebo protahování smyčkou jej otáčíme zobáčkem dolů.Základní oko
Do smyčky vytvořené navinutím pracovní niti u palce vsuneme háček a nahodíme onu část niti,která jde od ukazováčku pod palec tak,že zobáček háčku je otočený částečně nahoru, a nahazujeme zdola nahoru.Nit protáhneme smyčkou,tu pak z palce spustíme a vzniklé oko přitáhneme koncem pracovní niti.Tím máme vytvořené první oko.Řetízkové oko a řetízek
První oko přidržíme palcem a prostředníkem levé ruky,nahodíme nit vedoucí od ukazováčku a protáhneme prvním okem.Každým dalším nahozením a protažení niti okem na háčku vznikne nové řetízkové oko.

Zabodávání
Než budeme pokračovat je třeba upozornit na malé, ale důležité pravidlo.Začínáme- li háčkovat řadou řetízkových ok,musíme sloupky v první řadě zabodávat za jednu nitku oka základního řetízku..děláme to proto aby okraj háčkování byl pevnější.V dalších řadách už zabodáváme za dvě vodorovné nitky sloupků.
(tady je dobře vidět jak zabodávat)

Pevné oko
Háček vbodneme do řetízkového oka,nahodíme a nahozenou nit protáhneme nejprve nabodnutým řetízkovým okem a pak ještě smyčkou na háčku.Opakujeme do dalších řetízkových ok.Pevných ok používáme při přechodu z jednoho místa na druhé.

Krátký sloupek
Výška jednoho sloupku odpovídá řetízkovému oku.Proto první krátký sloupek háčkujeme až do druhého řetízkového oka od háčku.Vbodneme do řetízkového oka,nahodíme a nahozenou nit protáhneme nabodnutým okem.Na háčku vzniknou dvě smyčky.Znovu nahodíme a protáhneme nahození oběma smyčkami na háčku najednou.Postup pak opakujeme.
Krátké sloupky se dělají v sem tam jdoucích řadách,tedy po líci i rubu.Na konci řady děláme ještě jedno řetízkové oko.


Půlsloupek
Výška půl sloupku odpovídá dvou řetízkovým okům.Pracovní nit nahodíme na háček a vbodneme do třetího řetízkového oka od háčku,znovu nahodíme a nahozenou nit provlékneme nabodnutým řetízkovým okem.Na háčku máme tři smyčky.Ještě jednou nahodíme a všechny smyčky protáhneme najednou.Pak opakujeme postup do dalšího oka základního řetízku.
Dlouhý sloupek(jedenkrát nahazovaný)
Výška sloupku odpovídá třem řetízkovým okům.Nahodíme a vbodneme do čtvrtého  řetízkového oka od háčku.Znovu nahodíme a nit protáhneme nabodnutým okem.Na háčku vzniknou tři smyčky.Znovu nahodíme a protáhneme prvními dvěma smyčkami na háčku.Zůstanou nám dvě smyčky,znovu nahodíme a protáhneme zbývajícími dvěma smyčkami.Na háčku nám zůstane jedna smyčka.další sloupek vbodneme do sousedního řetízkového oka a postup opakujeme.DÍL DRUHÝ

Tak co, vyzkoušeli jste si?
Háčkování je jak se píše prací velmi starou,jejíž původ a vznik sahá až do středověku.Oproti jiným ručním pracím se dlouho opomíjelo,protože bylo považováno  za mnohem složitější a staromódnější než třeba pletení.Sloupek dvakrát nahazovaný
Jeho výška odpovídá čtyřem řetízkovým okům.První sloupek tedy vbodneme až do pátého oka od háčku.Pracovní nit nahodíme dvakrát na háček vbodneme do řetízkového oka,nahodíme a nahozenou nit protáhneme nabodnutým okem.na háčku máme čtyři smyčky.Pak sháčkujeme třikrát vždy dvě a dvě smyčky dohromady.To znamená,nahodíme a protáhneme nahozenou nit prvními dvěma smyčkami na háčku,znovu nahodíme a protáhneme opět dvěma a s posledním nahozením protáhneme poslední dvě smyčky na háčku.


Sloupky třikrát nebo vícekrát nahazované
Háčkují se stejným způsobem jako sloupky dvakrát nahazované.třikrát nahazované sloupky se na začátku řady nahrazují pěti řetízkovými oky.

Dvojitý krátký sloupek
Dvojité krátké sloupky se háčkují zpravidla jen v lícových řadách.Výška je stejná jako u jednoduchého krátkého sloupku a nahrazuje se proto jedním řetízkovým okem.První sloupek tedy vbodneme do druhého oka od háčku,nahodíme a nit protáhneme nabodnutým okem,znovu vbodneme do dalšího řetízkového oka nahodíme a nit protáhneme nabodnutým okem.Pak nahodíme a protáhneme obě smyčky zároveň s krajovým okem,
Chceme-li háčkovat dvojité krátké sloupky v celé řadě,vbodneme pro další sloupek ještě jednou do stejného řetízku.To znamená,že když háčkujeme celou řadu,bude do každého oka základního řetízku vbodnuto dvakrát.V dalších lícových řadách se háček vbodává do mezery před a za sloupkem předcházející řady a do každé mezery se opět vbodává dvakrát.Vroubkový vzor
Háčkuje se z půlsloupků v řadách lícových i rubových.V 1.řadě líc: háčkujeme na základním řetízku půlsloupky do třetího a pak do všech řetízkových ok.Ve 2.řadě rub: 2.řetízková oka na obrácení,dále háčkujeme půlsloupky zabodávané pod dvě přední vodorovné nitky sloupků minulé řady.Na lícové straně se tvoří vroubek ze třetí vodorovné nitky.Ve 3.řadě lícové,2.řetízková oka na obrácení,dále háčkujeme půlsloupky zabodávané pod dvě zadní vodorovné nitky sloupků minulé řady.Druhou a třetí řadu opakujeme.

Křížový sloupek
Výška tohoto sloupku odpovídá pěti řetízkovým okům.Pracovní nit nahodíme dvakrát na háček,vbodneme do šestého oka od háčku,nahodíme a nit protáhneme nabodnutým okem.Znovu nahodíme a protáhneme prvními dvěma smyčkami na háčku.Zůstanou nám tři smyčky.Opět nahodíme a vbodneme přes jedno oko základního řetízku.nahodíme a nit protáhneme nabodnutým okem.Nahodíme a protáhneme dvěma smyčkami,nahodíme a protáhneme dalšími dvěma smyčkami.Tím jsou spojeny obě spodní části sloupku.Pak znovu nahodíme a protáhneme dvěma smyčkami a s dalším nahozením protáhneme zbývajícími smyčkami na háčku.Uháčkujeme jedno řetízkové oko,nahodíme a vbodneme háčkem pod dvě nitky uprostřed sloupku,nahodíme a nit protáhneme nabodnutými nitkami a poslední část sloupku doháčkujeme jako jedenkrát nahazovaný sloupek.Pracovní nit postupně protahujeme dvěma smyčkami až na háčku zůstane jedna smyčka.Další křížový sloupek pracujeme do následujícího oka základního řetízku.
Máme zde třetí díl o háčkování

Plastický dlouhý sloupek
Sloupek se háčkuje dvojím způsobem,podle toho jak chceme aby plasticky vystupoval sloupek z předchozí řady, a nebo jen vodorovné smyčky sloupků předcházející řady.Rozeznáváme tedy vrchní a nebo spodní zabodávání sloupků.Pro všechny vzory s plastických sloupků vytvoříme nejprve základ z jedné řady dlouhých sloupků jedenkrát nahazovaných,háčkovaných do základního řetízku.

Vrchní zabodávání sloupků
Nit nahodíme na háček,ten pak vbodneme zepředu dozadu a opět dopředu kole celého sloupku z předcházející řady.Vředu pak nahodíme pracovní nit na háček,protáhneme pod nabodnutým sloupkem,nahodíme a protáhneme dvěma smyčkami a opět s nahozením dvěma smyčkami na háčku.

Spodní zabodávání sloupků
Nit nahodíme na háček,ten pak vbodneme zezadu do předu a opět dozadu kolem celého sloupku předcházející řady.Vzadu nahodíme pracovní nit na háček,protáhneme jí před nabodnutým sloupkem a pak doháčkujeme sloupek jako u předcházejícího způsobu.
Při přecházení z jedné řady do druhé háčkujeme u okraje dvě pevná řetízková oka.
Střídáním těchto obou druhů plastických sloupků vznikají výrazné a pevné strukturální vzory.Pecičky dvakrát zabodávané
pecičku háčkujeme volně, tak aby její výška odpovídala dvakrát nahozenému sloupku.Na začátku jí nahradíme čtyřmi řetízkovými oky.
Nit nahodíme jednou na háček vbodneme do pátého řetízkového oka na háčku,nahodíme,protáhneme nabodnutým okem a vzniklou smyčku vytáhneme.Pak znovu nahodíme a vbodneme podruhé do do stejného řetízkového oka,nahodíme a nahození protáhneme nabodnutým okem a smyčku vytáhneme.Znovu nahodíme a protáhneme najednou čtyři smyčky na háčku a pak s novým nahozením protáhneme poslední dvě smyčky.

Share
Tweet
Pin
Share

Instagram